• Nageltrång

    Nageltrång, eller ingrown toenail, är ett vanligt problem som innebär att nageln växer in i huden på sidan av nageln. Det kan orsakas av att naglarna klipps för kort eller att skor är för trånga och trycker på naglarna. Nageltrång kan också uppstå om nageln växer på ett skevt sätt eller om det finns en infektion i nageln. Symptomen på nageltrång kan vara svullnad, smärta och rodnad runt nageln. Om infektion uppstår kan det också komma ut var från området. Nageltrång kan vara mycket smärtsamt och kan orsaka svårigheter att gå eller bära skor. Behandlingen av nageltrång kan variera beroende på hur allvarligt problemet är. I vissa fall kan det…